Hier vindt u de meest gestelde vragen over AssurCard voor ziekenhuizen.

Het derdebetalersysteem is een voorschottensysteem. De verzekeraar schiet de ziekenhuiskosten van de patiënten voor en betaalt de facturen rechtstreeks aan het ziekenhuis.

Het ziekenhuis heeft hierdoor de zekerheid van betaling van de volledige ziekenhuisfactuur binnen een maximale termijn van 30 dagen.

Eventuele gemaakte maar niet-verzekerde kosten (vrijstelling, bepaalde supplementen, telefoonkosten) verhaalt de verzekeraar zelf bij de patiënt.

De AssurCard is een persoonlijke kaart. Daarom is het in de eerste plaats aan de houder van de kaart om de aangifte van opname te doen bij zijn verzekeraar.

In sommige gevallen is dit echter onmogelijk, bijvoorbeeld bij de opname van een kind of als de kaarthouder zelf niet in staat is aangifte te doen (bewusteloosheid …). Op dat ogenblik kan een begeleider ook deze aangifte doen.

De AssurCard bevat geen paswoord of pincode, zodat de gegevens vermeld op de kaart volstaan.

Opgelet, de kaarthouder zelf blijft wel aansprakelijk voor de aangifte en de inhoud ervan.

Als de patiënt zijn AssurCard toont, stelt hij impliciet de vraag om deze opname via elektronische weg door te geven.

Op de AssurCard staan de naam, de voornaam, de geboortedatum, het geslacht en het kaartnummer van de patiënt vermeld. U geeft dit kaartnummer, de opnamedatum en het unieke nummer dat uw opnamesysteem toekent aan deze opname, door via de AssurCard-webapplicatie. Hiermee wordt de opname geregistreerd en ontvangt u on line de beslissing van de verzekeraar (groen of rood licht).

Alleen als het systeem de betalingsgarantie aangeeft (groen licht), zal de verzekeringsmaatschappij de factuur rechtstreeks aan het ziekenhuis betalen. Vervolgens kunt u onmiddellijk het adres van facturering aanpassen voor het correct verzenden van de facturen (uitleg zie hierna).

Groen: de verzekeraar heeft zich akkoord verklaard de patiëntenfactuur volledig voor te schieten. Dit betekent concreet dat u de patiëntenfactuur kunt verzenden naar de verzekeraar. U vraagt geen voorschot.

Rood: de patiënt heeft geen recht op het derdebetalersysteem. U volgt uw normale procedure van facturering. Als de patiënten hierover vragen hebben, laat hen dan contact nemen met hun verzekeraar.

Bij een groen geregistreerde opname:

  • U factureert elektronisch: het bestand met al uw facturen gaat via het AssurCard-systeem naar de betreffende verzekeraars.
  • U werkt met de klassieke papieren facturering: hier wijzigt u het factureringsadres naar dat van de desbetreffende verzekeraar.

Bij een rood geregistreerde opname: U vult de gegevens van de patiënt in en volgt uw normale factureringsprocedure (inclusief vragen van een voorschot).

Indien de patiënt bij zijn inschrijving nog geen aangifte heeft gedaan, dan raadt u hem best aan om dit zo snel mogelijk te doen. Een aangifte kan, afhankelijk van de verzekeraar, gebeuren via de kiosk in het ziekenhuis, via het internet of telefonisch.

Bekijk de aangesloten verzekeringsmaatschappijen.

Is het ziekenhuis verplicht een kiosk te laten installeren?

Het plaatsen van een kiosk is een volledig vrije keuze. Een groot deel van de patiënten kan echter via deze weg aangifte doen. Wij raden u ten zeerste aan om een kiosk te plaatsen.


 

AssurCard neemt alle kosten van communicatie, telefoonlijn, plaatsing en onderhoud op zich.

Om de kiosk te kunnen installeren, vragen wij aan het ziekenhuis:

  • een werkend stopcontact aan te brengen op de plaats waar de kiosk komt
  • de telefoonlijn van de verdeelkast door te trekken tot aan de kiosk

Voor alle technische problemen (login-problemen, opstartproblemen, papier bijvullen,…) staat onze helpdesk altijd tot uw beschikking.

U kunt ons bereiken:

Voor algemene vragen over de AssurCard-facturering kunt u terecht bij uw AssurCard Account Manager.

Gaat het over de betaling of de inhoud van individuele facturen, dan neemt u contact op via 016 38 79 38 of via email coc@assurcard.be.

Voor alle vragen over de elektronische facturering van AssurCard-dossiers, kan u terecht bij uw Account Manager.