Hier vindt u de meest gestelde vragen over AssurCard en hospitalisatie voor patiënten.

Het derdebetalersysteem is een voorschottensysteem. Uw verzekeraar zal de gemaakte ziekenhuiskosten voorschieten door uw factuur rechtstreeks aan het ziekenhuis te betalen. Eventuele gemaakte kosten die niet gedekt worden door uw polis (vrijstelling, telefoon, bepaalde ereloonsupplementen) verrekent uw verzekeraar nadien rechtstreeks.

Door bovenaan het scherm op ‘aangesloten ziekenhuizen’ te klikken, krijgt u het overzicht van de aangesloten ziekenhuizen.

Wij raden u aan uw aangifte zo snel mogelijk te doen. Als het een vooraf geplande opname is, kan het zodra u de juiste datum van opname kent. Gaat het om een spoedopname, dan doet u aangifte zodra dit mogelijk is. Uiteraard gaat uw verzorging vóór alles.

  1. Scan uw kaart onder de barcodelezer of start de aangifte manueel via de knoppen op het aanraakscherm
  2. Kies de gewenste taal. Raak het scherm met de vinger aan op de plaats van de gewenste taal
  3. Bevestig dat u de kaart gebruikt van de persoon die opgenomen wordt
  4. Bevestig dat u akkoord gaat met de procedures
  5. Bevestig de keuze van het voorgestelde ziekenhuis (= het ziekenhuis waar u zich bevindt) of kies een ander ziekenhuis. Door op te drukken gaat u naar het vorige scherm
  6. Geef de (vermoedelijke) opnamedatum in
  7. Kies uit de voorgestelde mogelijkheden de reden van uw opname. Er kunnen meerdere vragen gesteld worden. Duid telkens uw keuze aan
  8. Bevestig de gegeven antwoorden als dat gevraagd wordt
  9. Lees de instructies van uw verzekeraar over de afhandeling van de facturen. Neem eventueel uitgeprinte documenten uit de gleuf onder het aanraakscherm
  10. Toon uw kaart aan het ziekenhuispersoneel op het moment van uw opname. Het ziekenhuis moet op haar beurt uw hospitalisatie bevestigen aan uw verzekeringsmaatschappij

Als u tijdens het beantwoorden van de vragen een verkeerde datum hebt ingegeven, kunt u met de terug-knop terugkeren naar het vorige scherm en de gewenste correctie aanbrengen.

Als u de vragen volledig doorlopen hebt en de foutieve opgave van de datum pas later opmerkt, contacteert u uw verzekeraar om de datum te laten aanpassen. U doet dit voordat u zich aanmeldt bij de opnamebalie.

Als u tijdens het beantwoorden van de vragen een verkeerde reden van opname ingeeft, kunt u met de terug-knop terugkeren naar het vorige scherm en de nodige aanpassing doen.

Ontdekt u de fout pas na het doorlopen van de hele procedure, dan contacteert u uw verzekeraar om de juiste reden van opname op te geven. U doet dit voordat u zich aan de opnamebalie meldt.

Om u te kunnen identificeren, moet u uw naam en persoonlijk kaartnummer doorgeven. Dit nummer vindt u links onderaan uw AssurCard. Het bestaat uit 15 karakters.

Vervolgens geeft u de naam van het opnameziekenhuis op met de geplande opnamedatum.

Ten slotte stelt de operator u een aantal medische vragen (gaat het over een ziekte, een ongeval …).

U verneemt onmiddellijk of uw verzekeraar de kosten van deze opname zal voorschieten door uw factuur rechtstreeks te betalen aan het ziekenhuis.

Voor elk Belgisch ziekenhuis dat met ons samenwerkt, kunt u via de kiosk in het ziekenhuis, via het internet of telefonisch nog aangifte doen, afhankelijk van uw verzekeraar.

De AssurCard is een persoonlijke kaart. Daarom is het in de eerste plaats aan de houder van de kaart om de aangifte te doen. In sommige gevallen kan een begeleider dat doen, bij de opname van een kind bijvoorbeeld of als de kaarthouder zelf niet in staat is aangifte te doen (zoals bij bewusteloosheid).

De kaart bevat geen paswoord of pincode, zodat de gegevens van de kaart volstaan om de aangifte te kunnen doen.

Opgelet, de kaarthouder zelf blijft wel aansprakelijk voor de aangifte en de inhoud ervan.

U neemt zo snel mogelijk contact op met uw verzekeringsmaatschappij. Zij zal u een nieuwe kaart bezorgen.

Groen: uw verzekeraar schiet de kosten van uw opname voor. Als u op de opnamedatum uw kaart toont aan de balie en uw opname laat registreren, gaan alle facturen over deze opname rechtstreeks naar uw verzekeraar. U betaalt geen voorschot.

Rood: uw verzekeraar schiet de kosten niet voor. U bent zelf verantwoordelijk voor de betaling van uw ziekenhuisfactuur. Het baliepersoneel mag u vragen een voorschot te betalen bij opname in het ziekenhuis.

Op uw AssurCard staan uw naam, voornaam, geboortedatum en kaartnummer vermeld. Het ziekenhuis geeft het kaartnummer, de opnamedatum en een opnamenummer door via het AssurCard-systeem.

Hiermee wordt uw effectieve opname geregistreerd. Het ziekenhuis ontvangt de beslissing die uw verzekeraar nam over het voorschieten van uw ziekenhuisfacturen (groen of rood licht).

Volgens de Belgische wetgeving is het ziekenhuis verplicht u te informeren over de kosten en wie deze kosten ten laste neemt. De kopie die u toegezonden krijgt, is louter ter informatie. De originele factuur wordt rechtstreeks aan uw verzekeraar overgemaakt.