Informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens

Laatste update: 14-09-2021

1. Algemeen

1. AssurCard NV, met maatschappelijke zetel te Fonteinstraat 1A bus 0301, 3000 Leuven en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0475.433.127, e-mail: privacy@assurcard.be (“AssurCard”) is een dienstverlenend bedrijf dat de communicatie tussen de verzekeringssector en een aantal medische dienstverleners ondersteunt. 

2. AssurCard verwerkt jouw persoonsgegevens als ‘verwerker’, d.w.z. ten behoeve van de verzekeraar, in uitvoering van haar overeenkomst(en) daarmee. AssurCard verkrijgt jouw persoonsgegevens wanneer je een aangifte doet via haar website, of wanneer jou, jouw verzekeraar en/of een andere medische dienstverlener ze aanlevert in het kader van het derdebetalerssyteem dat via Assurcard verloopt onder meer via haar website www.assurcard.be (“Website”).

3. Voor meer informatie over de doelstelling van en de wettelijke basis voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, kun je terecht bij de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens: jouw verzekeraar of eventueel medische dienstverlener.

2. Juridisch kader

2.1 Assurcard verwerkt jouw persoonsgegevens dus volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke, waarbij zij de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens respecteert, om:

- haar overeenkomst uit te voeren die ze is aangegaan met jouw verzekeraar en haar activiteiten uit te voeren, zoals omschreven in artikel 1.2;

- de toepasselijke regelgeving na te leven.

2.2 AssurCard verwerkt enkel de Persoonsgegevens die jijzelf of jouw verzekeraar of medische dienstverlener aan AssurCard doorgeeft, zoals:  voornaam, familienaam, geboortedatum, geslacht, adres, e-mailadres, telefoonnummer, taalvoorkeur, naam van de werkgever, adres van de werkgever, facturen van de medische dienstverleners, BVAC documenten, IP-adres bij het bezoeken van de Website... 

AssurCard zal jouw persoonsgegevens niet doorgeven aan derden, tenzij aan haar onderaannemers of wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht is of een gerechtvaardigd belang heeft.

2.3 AssurCard verbindt zich ertoe om naar best vermogen alle redelijke maatregelen te (laten) nemen (hebben genomen) om de bescherming van je persoonsgegevens te waarborgen tegen verlies, vernietiging, wijziging of niet-toegelaten toegang via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid.

3. Aansprakelijkheid

AssurCard kan enkel aansprakelijk gesteld worden voor schade als gevolg van een fout of onzorgvuldigheid die uitsluitend aan AssurCard te wijten is. In geen geval kan AssurCard aansprakelijk worden gesteld (i) in geval van overmacht, (ii) voor indirecte schade of gevolgschade, (iii) voor enige schade voortvloeiende uit fouten, tekortkomingen of nalatigheden van jou of van derden zoals de verzekeraar, anderen dan de verwerkers van AssurCard. De totale aansprakelijkheid van AssurCard is in alle gevallen beperkt tot 1.000 (duizend) euro.

Informatie over de verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten

Laatste update: 14-09-2021

Download uitgebreide privacyverklaring

AssurCard Cookie Policy

Laatste update: 14-09-2021

1. Algemeen

Dit is de Cookie Policy van AssurCard NV, met maatschappelijke zetel te Fonteinstraat 1 A bus 0301, 3000 Leuven, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0475.433.127 (hierna “AssurCard”, “wij”, "ons" of “onze"), met e-mailadres: privacy@assurcard.be.

Deze Cookie Policy is van toepassing op de cookies die gebruikt worden op de website www.assurcard.be, de mobiele applicatie of eender welke andere elektronische communicatie dienst die door ons geëxploiteerd wordt en waarlangs we onze diensten aanbieden (hierna “Website”). 

We kunnen deze Cookie Policy op elk moment wijzigen. Gelieve daarom deze Cookie Policy op geregelde basis te raadplegen.    

2. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine, vaak geëncrypteerde tekstbestanden, die worden opgeslagen op uw apparaat of in uw internet browser die u gebruikt om de Website te bezoeken. Ze worden gebruikt door onze web developers om u efficiënt door onze Website te loodsen en om bepaalde functies mogelijk te maken. Gelet op hun vitale rol in het verbeteren en bewerkstelligen van gebruik of website processen, kan het uitschakelen van cookies een impact hebben op de doeltreffendheid van (bepaalde delen) van de Website.

Cookies worden meestal in 4 types ingedeeld:

 • Strikt noodzakelijke cookies. Deze cookies zijn vereist voor de werking van een website, ze maken een website bruikbaar door basisfuncties zoals pagina navigatie en toegang tot beveiligde delen van een website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kunnen de diensten die u vraagt, niet geleverd worden.  Wij gebruiken strikt noodzakelijke cookies.
 • Performance cookies. Deze cookies verzamelen informatie over hoe gebruikers een website gebruiken, bijvoorbeeld welke pagina’s worden bezocht, en om fouten te identificeren. Deze cookies helpen ons de werking van een website te verbeteren en verzamelen geen informatie die het toelaat een gebruiker te identificeren. De informatie die deze cookies verzamelt is geaggregeerd en bijgevolg ook anoniem. Gelieve te noteren dat derden (inclusief, bijvoorbeeld, leveranciers van externe diensten zoals web traffic analysis diensten) mogelijks performance cookies op onze Website hebben geplaatst. Wij maken geen gebruik van performance cookies.
 • Functionaliteitscookies. Deze cookies maken het mogelijk voor een website om bepaalde keuzes die u maakt (zoals bijvoorbeeld uw gebruiksnaam, taalkeuze of uw regio) te onthouden en verstrekken versterkte en meer persoonlijke functies. Waar van toepassing zullen deze cookies ook veranderingen die u heeft gemaakt aan bijvoorbeeld lettergrootte, lettertype en andere delen van de website die u kan aanpassen, onthouden. De informatie die deze cookies verzamelen kunnen geanonimiseerd worden en kunnen je surfgedrag op andere websites niet volgen.  Wij maken geen gebruik van functionaliteitscookies.
 • Tracking/statistische cookies. Deze cookies verzamelen informatie over uw surfgedrag en interesses teneinde statistieken op te stellen en advertenties relevant te maken voor u. Ze worden ook gebruikt om het aantal keren dat u een bepaalde advertentie ziet te limiteren en ze helpen om de doeltreffendheid van advertentie campagnes te meten. Ze worden meestal geplaatst door advertentie netwerken met de toestemming van de beheerder van de website. Ze onthouden dat u de website hebt bezocht en deze informatie wordt gedeeld met anderen zoals bijvoorbeeld adverteerders. Wij gebruiken deze tracking/statistische cookies aangeboden door Google Analytics (zie verder).  

Bijkomend is er een verschil tussen ‘first party cookies’ en ‘third party cookies’. First party cookies worden geïnstalleerd en beheerd door AssurCard, third party cookies worden geïnstalleerd en beheerd door andere dienstverleners, zoals Google.

Meer informatie over de soorten cookies vindt u op: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/faq-themas/cookies en www.allaboutcookies.org.

3. Waarom gebruiken we deze cookies?

We gebruiken onze cookies om u een goed werkende Website te bieden, en voor de third party cookies, gebaseerd op uw toestemming of ons gerechtvaardigd belang:

 • Voor beheer van onze Website en voor interne operationele doeleinden, met inbegrip van foutopsporing, data analyse, testen, onderzoek, statistische en enquête doeleinden;
 • Om onze Website te verbeteren en ervoor te zorgen dat de inhoud op de meest efficiënte wijze voor u en uw computer wordt gepresenteerd;
 • Om uw instellingen te onthouden, bv. in verband met taal;
 • Om u toe te laten deel te nemen aan interactieve delen van de Website, indien u hiervoor kiest;
 • Als onderdeel van onze inspanningen om de Website veilig en beveiligd te houden;
 • Statistieken compileren;
 • Analyseren hoe de gebruikers van onze Website, de Website gebruiken (bv. hoe vaak een bepaalde pagina bezocht wordt, ...).

De informatie die via cookies wordt verzameld wordt door AssurCard niet gebruikt om individuele bezoekers te identificeren.  

4. Welke cookies gebruiken we?

We gebruiken de volgende soort cookies op de Website: strikt noodzakelijke en tracking/statistische cookies, die gegevens verzamelen over de Website, zoals het aantal bezoekers en de tijd die bezoekers spenderen op een webpagina. Deze cookies zijn sessie cookies (wat wil zeggen dat zij automatisch worden verwijderd zodra u uw browser sluit) of permanente cookies (deze bestanden blijven in een van de sub folders van uw browser totdat ze door u manueel worden verwijderd of totdat uw browser ze verwijdert op basis van de duurtijd die in het bestand van de permanente cookie wordt beschreven).

Onderstaand gaat een overzicht van de specifieke cookies die we op de Website gebruiken met de bijhorende doeleinden en rechtsgrond. 

Naam CookieTypeBeschrijvingSystem/Cookie eigenaar (first or third party cookie)Termijn 
CookieConsentStrikt noodzakelijkBewaart uw toestemming voor het huidige domein (d.w.z. het slaat op of u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van cookies waarvoor toestemming nodig is).First party (AssurCard)1 jaar
has_jsStrikt noodzakelijkRegisteert of u al dan niet JavaScript heeft geactiveerd op de Website.First party (AssurCard)sessie
_gaStatistischRegisteert een unieke ID die gebruikt wordt om statistische gegevens over hoe u de Website gebruikt te genereren.  Third party (Google Analytics)2 jaar
_gatStatistischGebruikt om aantal verzoeken te onderdrukken.Third party (Google Analytics)1 dag
_gidStatistischGenereert statistische gegevens over hoe u de Website gebruikt. Third party (Google Analytics)1 dag
collectStatistischStuurt gegevens over uw apparaat en uw gebruik van de Website naar Google Analytics door u te volgen overheen apparaten en marketing kanalen. Third party (Google Analytics)session

We zijn niet verantwoordelijk voor third party cookies en raden u aan om u rechtstreeks te wenden tot de cookie policies van deze derde partijen voor meer informatie of indien u vragen of klachten zou hebben hieromtrent. 

We informeren u over onze Cookie Policy door de banner die wordt getoond wanneer u voor de eerste maal de Website bezoekt en waarbij we u vragen om expliciet toestemming te geven voor het gebruik van de statistische cookies zoals hierboven beschreven. Gelieve te noteren dat we geen toestemming nodig hebben om cookies te gebruiken die het ons toelaten om signalen te versturen over het netwerk om onze Website te doen functioneren en de strikt noodzakelijke cookies die het ons mogelijk maken onze diensten te leveren.  

5. Hoe kan u de cookies beheren?

De meeste browsers aanvaarden automatisch cookies. U kan uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd wanneer een cookies wordt geplaatst of dat u cookies kan weigeren. Meer informatie over hoe u uw browser kan instellen, kan u vinden via de “Help” knop van uw browser. 

Indien u verscheidene apparaten gebruikt om de Website te bezoeken, dient u ervoor te zorgen dat uw cookie voorkeuren worden aangepast in de browser van elk apparaat. 

U kan op elk moment uw toestemming intrekken. U kan cookies controleren en/of verwijderen zoals u wenst. Voor details, zie www.aboutcookies.org. U kan cookies die zich op uw apparaat bevinden, verwijderen, en de meeste browsers kunnen zo ingesteld worden dat er geen cookies geplaatst worden. Indien u dit doet, kan het zijn dat u manueel bepaalde voorkeuren zal moeten aanpassen telkens u de Website bezoekt en bepaalde diensten of functionaliteiten mogelijks niet werken. Gelieve te noteren dat dit de doeltreffendheid van (bepaalde delen van) de Website kan beïnvloeden. 

Afhankelijk van de browser kan u uw cookie voorkeuren aanpassen via onderstaande links: 

Internet Explorer: http://Windows.Microsoft.com/nl-nl/Windows7/Block-Enable-or-Allow-cookies;

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en-GB

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences;  

Safari: http://support.Apple.com/KB/PH5042.

6. Verwerken van persoonsgegevens die door onze cookies worden verzameld

De cookies die we gebruiken verzamelen geen persoonsgegevens in de context van de derdebetalersdiensten van AssurCard; er worden geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens verzameld door onze cookies (bv. gezondheidsgegevens of enigerlei andere persoonsgegevens die u aan AssurCard zou verstrekken bij het online indienen van een aangifte). Voor meer informatie in verband met de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de derdebetalersdiensten van AssurCard, gelieve de privacyverklaring te consulteren.

De cookies die we gebruiken verwerken enkel de volgende persoonsgegevens: uw IP adres, surfgedrag en toestemming.

De Google Analytics cookies verkrijgen uw IP adres en uw surfgedrag rechtstreeks van de cookies. Google Analytics zal deze gegevens encrypteren en anonieme rapporten en statistieken in dit verband bezorgen aan AssurCard. Indien u meer informatie wenst of vragen en/of klachten heeft raden we u aan om u te richten tot Google Analytics.  

Enkel de verstrekkers van third party cookies en onze IT dienstverleners die de Website hebben ontwikkeld en verder onderhouden, en met wie we de nodige overeenkomsten hebben afgesloten, zullen toegang hebben tot deze persoonsgegevens en/of rapporten. 

U heeft te allen tijde recht op toegang tot uw persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen en bezwaar maken tegen de verwerking of de verwerking ervan laten beperken indien de wettelijke voorwaarden hiertoe vervuld zijn. U heeft het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm) van de persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere verantwoordelijke (recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens). 

Om deze rechten uit te oefenen kan u ons contacteren op het volgende e-mailadres: privacy@assurcard.be.

We verbinden ons er toe om naar best vermogen alle redelijke maatregelen te nemen om de bescherming van bovenstaande persoonsgegevens te waarborgen, door het nemen van technische veiligheidsmaatregelen en een gepaste veiligheidspolicy tegen vernietiging, wijziging of ongeoorloofde verwerking.

In het geval dat u een vraag of klacht heeft vragen wij u om eerst met ons contact op te nemen. Gelieve evenwel te noteren dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, contact@apd-gba.be).

 

Deze Cookie Policy werd het laatste gewijzigd in mei 2019.

Gebruiksvoorwaarden

Laatste update: 14-09-2021

Recht op één kopie

Deze site is het geesteskind van AssurCard.

Het auteursrecht beschermt deze site en zijn inhoud. U wilt deze digitale informatie graag op papier? Dat kan.

Druk gerust één enkel exemplaar af, voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Opgelet: iedere kopie van dat document valt opnieuw onder het auteursrecht.

U wilt deze site kopiëren, herverdelen of publiceren? Dit mag u uitsluitend met de toestemming van AssurCard. Voor om het even welk onderdeel.

Up-to-date informatie

Nauwkeurige en actuele informatie, dat willen we u graag geven. Al kan AssurCard dit jammer genoeg niet altijd garanderen.

AssurCard behoudt wel het recht om altijd informatie toe te voegen, te verwijderen of te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving.

Op eigen risico

U gebruikt deze site op eigen verantwoordelijkheid. Deze website bevat links naar sites van derden. AssurCard is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de informatie op deze sites.

Gebruiksvoorwaarden App

Laatste update: 14-09-2021

Eindgebruikersvoorwaarden

1. Algemeen

Bedankt om de app van Assurcard (“App”) te gebruiken. De App is een initiatief van Assurcard NV, met maatschappelijke zetel te Fonteinstraat 1A/301 3000 Leuven en ondernemingsnummer 0475.433.127 (“Assurcard”) in het kader van het door haar aan de verzekeraars aangeboden derdebetalerssysteem.

Het downloaden en/of het gebruiken van de App, de daarop geplaatste informatie en/of de daarmee verleende diensten, impliceert dat je je als gebruiker volledig bewust en geïnformeerd verklaart omtrent al deze eindgebruikersvoorwaarden en dat je deze integraal en zonder enig voorbehoud aanvaardt.

Assurcard kan steeds en zonder enige kennisgeving de App, de inhoud ervan en deze voorwaarden updaten en/of wijzigen. De aanpassingen worden bekendgemaakt bij het gebruik van de App en zullen automatisch van kracht worden na verschijning ervan.

2. Gebruik van de App

De App is gratis, enkel bestemd voor gebruikers-fysieke personen vanaf de leeftijd van 18 jaar en kan enkel worden gebruikt na aanvaarding van deze voorwaarden.

Deze App kan enkel worden gebruikt als jij, of de personen die je rechtsgeldig vertegenwoordigt, over volgende zaken beschikt en voor zover deze samen met de App worden gebruikt: geldige kaart of identificatienummer van de verzekeraar inzake het derdebetalerssysteem en geldig identificatiemiddel (zoals identiteitskaart of paspoort).

De App kan worden gebruikt op verschillende soorten van smartphones en tablets.

Via deze App kan je:

 • de fysieke kaarten digitaliseren die jij/de personen waarvoor je vertegenwoordigingsbevoegd bent van de verzekeraar hebt verkregen om gebruik te maken van het derdebetalerssysteem in de gezondheidszorg ingevolge de overeenkomst die daarover met de verzekeraar is afgesloten;
 • de kaartnummers en andere identificatiegegevens digitaliseren die je via sms en/of email ontvangen hebt van de verzekeraar;
 • manueel het kaartnummer en andere identificatiegegevens in te geven inzake de begunstigde van het derdebetalerssysteem om zo een aangifte van hospitalisatie door te voeren via de kanalen die de betrokken verzekeraar hiertoe ter beschikking stelt.;
 • contact opnemen met de betrokken verzekeraar via de kanalen die deze daarvoor ter beschikking stelt (o.a. call center);
 • ziekenhuizen terugvinden die met Assurcard samenwerken via zoekmachines (geografisch, adres enz.) en deze als favorieten opslaan om deze gemakkelijker terug te vinden.
 • documentatie opzoeken van de betrokken verzekeraar of het betrokken ziekenhuis voor zover deze/dit samenwerkt met Assurcard.

Deze App werkt als volgt:

 • je downloadt de App op je smartphone;
 • je scant met je smartphone de fysieke kaart of het identificatienummer van je verzekeraar en/of je voegt zelf de identificatiegegevens in inzake het derdebetalerssysteem zoals het kaartnummer, naam, geboortedatum en eventueel de naam van de onderneming die bij de kaart horen;
 • de fysieke kaart of identificatienummer zal nu digitaal verschijnen op je smartphone met het kaartnummer en de andere gegevens die je hebt ingevuld. Dit digitale resultaat kan worden
 • getoond bij, of naar aanleiding van, een opname in het ziekenhuis, om gebruik te maken van het derdebetalerssyteem;

Als gebruiker van deze App verbind je je er toe om enkel de volgende kaarten of identificatienummers van de verzekeraar met de App te digitaliseren en het resultaat daarvan te gebruiken voor aangifte in het kader van het derdebetalerssyteem:

 • deze die zijn uitgegeven door je verzekeraar, waarop je eigen naam vermeld staat en op voorwaarde dat je hierover een geldige overeenkomst hebt gesloten met je verzekeraar die je toelaat om gebruik te maken van het derdebetalerssyteem;
 • deze die zijn uitgegeven door je verzekeraar, waarop de naam staat vermeld van personen waarvoor je gerechtigd bent hen te vertegenwoordigen (ofwel doordat je hun wettelijke vertegenwoordiger bent – zoals de ouders van hun minderjarige kinderen of voogden – ofwel doordat je van die personen een geldige volmacht hebt gekregen om in hun naam en voor hun rekening het derdebetalerssyteem via de App te initialiseren onder de hierbij beschreven eindgebruikersvoorwaarden) en op voorwaarde dat voor deze personen een geldige overeenkomst werd afgesloten met hun verzekeraar die hen toelaat gebruik te maken van het derdebetalerssyteem.

3. Intellectuele eigendom

De App, zowel de structuur als de inhoud ervan, zoals, maar niet beperkt tot, teksten, tekens, databanken, afbeeldingen, benamingen, foto’s en software, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Elke rechtstreekse of onrechtstreekse inbreuk op deze rechten is strikt verboden. Volgens deze voorwaarden verleent Assurcard jou als gebruiker/bezoeker een niet-overdraagbaar, herroepelijk, niet-exclusief, kosteloos, gebruiksrecht op alle intellectuele eigendomsrechten op de App om deze in België, kosteloos te gebruiken voor het doel van de App, op de in deze voorwaarden vermelde wijzen, tijdens de gehele geldigheidsduur van jouw overeenkomst met je verzekeraar, voor zover dat dit nodig is om je gebruik te laten maken van het derdebetalerssyteem. Geen andere rechten worden jou verleend. Zo is het, onder meer verboden om zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Assurcard de App te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, gratis of tegen betaling te distribueren of te verzenden op een wijze die indruist tegen de hierbij bedoelde intellectuele eigendomsrechten of tegen deze voorwaarden.

Je verleent als gebruiker van de App aan Assurcard een overdraagbaar, onherroepelijk, niet-exclusief, wereldwijd, kosteloos gebruiksrecht op alle intellectuele eigendomsrechten op de informatie die je creëert door de App te gebruiken, voor de volledige duur van de respectievelijke rechten en voor alle mogelijke exploitatiewijzen.

4. Bescherming van persoonsgegevens

Algemeen

Bij het downloaden van de App geef je jouw ondubbelzinnige en geïnformeerde toestemming aan Assurcard om jouw persoonsgegevens te (laten) gebruiken, verzamelen en verwerken in overeenstemming met deze voorwaarden en met de voorwaarden zoals beschreven onder de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (“Privacywet”). Je maakt je ook sterk voor de derden die je vertegenwoordigt en waarvoor je de App wenst te gebruiken dat Assurcard hun persoonsgegevens eveneens op die manier mag (laten) gebruiken, verzamelen en verwerken.

Deze privacyverklaring geldt voor alle functies van de App. Deze privacyverklaring is echter niet van toepassing op enig ander gebruik van de fysieke kaart of identificatienummers van de verzekeraar of de via de App gedigitaliseerde kaart waarop een andere privacyverklaring van toepassing kan zijn die door de respectievelijke verzekeraar is bepaald.

Je beschikt als gebruiker over een wettelijk en kosteloos recht op inzage en eventuele correctie of schrapping van jouw persoonsgegevens of van de personen die je gerechtigd bent te

vertegenwoordigen onder de hierbij beschreven eindgebruikersvoorwaarden. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan je hiervoor een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag richten tot Assurcard via e-mail aan privacy@assurcard.be.

Gebruiken, verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Via de App kan of zal Assurcard bepaalde persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken om de fysieke kaart of de identificatienummers van de verzekeraar in een gedigitaliseerde kaart om te zetten en om de App voor haar doel te (laten) gebruiken. Het gaat over volgende persoonsgegevens: voornaam, familienaam, geboortedatum, naam van de onderneming, kaartnummer en andere zaken die op de fysieke kaart of via de identificatienummers van de verzekeraar verschijnen die jou of de persoon die je vertegenwoordigt toelaten om van het derdebetalerssyteem te genieten.

Als gebruiker garandeer je dat de gegevens die je meedeelt en de fysieke kaart of identificatienummers van de verzekeraar die je gebruikt juist en volledig zijn en dat je hiervoor geldige identiteitsbewijzen gebruikt. Het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens, dan wel gegevens die toebehoren aan derden die daartoe geen geldige toestemming hebben gegeven, kan ertoe leiden dat je als gebruiker, tijdelijk of definitief, iedere toegang, geheel of gedeeltelijk, wordt ontzegd tot de App en dat jij aansprakelijk wordt gesteld voor de eventuele schade die door zo’n onjuiste mededeling of gebruik is ontstaan en dat je Assurcard hiervoor moet vrijwaren.

Assurcard verzamelt, gebruikt en verwerkt persoonsgegevens, om:

 • jou als gebruiker of de persoon die je vertegenwoordigt te kunnen identificeren en om de App in al zijn functionaliteiten te kunnen gebruiken;
 • je toe te laten zelf het derdebetalerssyteem te kunnen initialiseren en bijgevolg de overeenkomst hieromtrent tussen de bezoeker/gebruiker en de verzekeraar uitvoering te kunnen laten vinden;
 • op basis daarvan de App en het aanbod daaromtrent te verbeteren;
 • je als gebruiker verder te informeren over de activiteiten en de ontwikkelingen van de App.
 • Assurcard zal de hierboven vermelde gegevens slechts opslaan en gebruiken voor de periode dat dit nuttig kan zijn voor het gebruik van het derdebetalerssyteem.

Beveiliging

Assurcard treedt op als de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens voor zover dit beperkt is tot het gebruik van de App, met name de digitalisering van fysieke kaarten of de identificatienummers van de verzekeraar in digitale kaarten. Assurcard verbindt zich ertoe om naar best vermogen alle redelijke maatregelen te nemen voor de bescherming van jouw persoonsgegevens als gebruiker of van de personen die jij vertegenwoordigt en dit via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid naar haar medewerkers toe. De door jou via de App bezorgde persoonsgegevens blijven niet bewaard op het internet, maar kunnen worden opgeslagen op de servers die Assurcard in België of Nederland gebruikt voor het functioneren van de App. Je erkent, aanvaardt en maakt je sterk, voor de personen die je rechtsgeldig vertegenwoordigt, dat het gebruik van de App nooit zonder risico is en dat de schade die jij, of de personen die je vertegenwoordigt, zou (doen) lijden door het onrechtmatig gebruik van jouw persoonsgegevens, nooit op Assurcard kan worden verhaald.

In geval van onregelmatig of onrechtmatig gedrag van een gebruiker, kunnen de persoonlijke gegevens van die gebruiker doorgegeven worden aan de bevoegde (gerechtelijke) instanties alsook de informatie of gegevens die deze gebruiker via de App heeft gebruikt, ook al betreffen dit persoonsgegevens van derden.

5. Aansprakelijkheid

Het inscannen van de fysieke kaarten, het manueel ingeven van welke gegevens dan ook door jezelf, het gebruiken van de via de App gedigitaliseerde kaarten en het daaraan gekoppelde derdebetalerssyteem gebeurt uitsluitend op jouw eigen risico als bezoeker van de App.

Assurcard is dus niet aansprakelijk voor:

 • het gebruik dat je maakt van de App en welke kaarten je ermee digitaliseert;
 • het verdere gebruik van het resultaat van de App, met name de gedigitaliseerde kaart;
 • het al dan niet juist initiëren van het derdebetalerssyteem.

Hoewel Assurcard streeft naar een zorgvuldige controle van de App en de werking ervan, worden de App en de erin vervatte informatie ter beschikking gesteld zonder enige garantie bv. wat betreft de werking, kwaliteit, nauwkeurigheid, kwaliteit, regel-, of rechtmatigheid en veiligheid. Voor zover de wet het toelaat, kan Assurcard geenszins aansprakelijk worden gesteld voor enige fout van haar of haar aangestelden of lasthebbers, behoudens bedrog, opzettelijke of zware fout. In ieder geval is de aansprakelijkheid van Assurcard ten opzichte van bezoekers van de App of enige derde, zelfs in geval van zware fout, beperkt tot een bedrag van maximaal 2.500 euro.

Bovendien kan Assurcard in geen geval gehouden zijn tot vergoeding van:

 • onvoorzienbare, onrechtstreekse, toevallige of immateriële schade, met inbegrip van, (doch niet beperkt tot) inkomstenderving, schade door verlies van gegevens of schade door overdracht van virussen, ondanks eventuele veiligheidsmaatregelen;
 • schade aan computerapparatuur of goederen die niet het voorwerp uitmaken van het gebruik van de App;
 • schade ontstaan door overmacht;
 • schade ontstaan door de onderbroken of onvoldoende toegang tot of beveiliging van deze App.

Als bezoeker erken en garandeer je over de nodige rechten te beschikken om de App te gebruiken en deze voorwaarden te onderschrijven en vrijwaar je Assurcard voor alle schade die zou ontstaan wegens een (beweerde) inbreuk op de rechten van derden in dit verband.

Assurcard behoudt zich het recht voor om op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid eender welk gedeelte van de op de App verstrekte informatie te vervolledigen, te schrappen, te verbeteren of op een andere manier te wijzigen of om iemand de toegang of het gebruik van de App te beletten, weigeren of verhinderen.

6. Geschillen

Door jezelf toegang te verschaffen tot de App, ga je als gebruiker ermee akkoord dat alle zaken tussen jou en Assurcard in verband met deze App exclusief worden beheerst door het Belgische recht.

Elk geschil in verband met deze App behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Leuven of Antwerpen, afdeling Antwerpen voor intellectuele eigendom.

7. Contact

Indien je vragen of opmerkingen over deze voorwaarden hebt, kan je Assurcard contacteren via Legal@assurcard.be.