Informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens

Laatste update: 14-09-2021

1. Algemeen

1. AssurCard NV, met maatschappelijke zetel te Fonteinstraat 1A bus 0301, 3000 Leuven en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0475.433.127, e-mail: privacy@assurcard.be (“AssurCard”) is een dienstverlenend bedrijf dat de communicatie tussen de verzekeringssector en een aantal medische dienstverleners ondersteunt. 

2. AssurCard verwerkt jouw persoonsgegevens als ‘verwerker’, d.w.z. ten behoeve van de verzekeraar, in uitvoering van haar overeenkomst(en) daarmee. AssurCard verkrijgt jouw persoonsgegevens wanneer je een aangifte doet via haar website, of wanneer jou, jouw verzekeraar en/of een andere medische dienstverlener ze aanlevert in het kader van het derdebetalerssyteem dat via Assurcard verloopt onder meer via haar website www.assurcard.be (“Website”).

3. Voor meer informatie over de doelstelling van en de wettelijke basis voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, kun je terecht bij de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens: jouw verzekeraar of eventueel medische dienstverlener.

2. Juridisch kader

2.1 Assurcard verwerkt jouw persoonsgegevens dus volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke, waarbij zij de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens respecteert, om:

- haar overeenkomst uit te voeren die ze is aangegaan met jouw verzekeraar en haar activiteiten uit te voeren, zoals omschreven in artikel 1.2;

- de toepasselijke regelgeving na te leven.

2.2 AssurCard verwerkt enkel de Persoonsgegevens die jijzelf of jouw verzekeraar of medische dienstverlener aan AssurCard doorgeeft, zoals:  voornaam, familienaam, geboortedatum, geslacht, adres, e-mailadres, telefoonnummer, taalvoorkeur, naam van de werkgever, adres van de werkgever, facturen van de medische dienstverleners, BVAC documenten, IP-adres bij het bezoeken van de Website... 

AssurCard zal jouw persoonsgegevens niet doorgeven aan derden, tenzij aan haar onderaannemers of wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht is of een gerechtvaardigd belang heeft.

2.3 AssurCard verbindt zich ertoe om naar best vermogen alle redelijke maatregelen te (laten) nemen (hebben genomen) om de bescherming van je persoonsgegevens te waarborgen tegen verlies, vernietiging, wijziging of niet-toegelaten toegang via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid.

3. Aansprakelijkheid

AssurCard kan enkel aansprakelijk gesteld worden voor schade als gevolg van een fout of onzorgvuldigheid die uitsluitend aan AssurCard te wijten is. In geen geval kan AssurCard aansprakelijk worden gesteld (i) in geval van overmacht, (ii) voor indirecte schade of gevolgschade, (iii) voor enige schade voortvloeiende uit fouten, tekortkomingen of nalatigheden van jou of van derden zoals de verzekeraar, anderen dan de verwerkers van AssurCard. De totale aansprakelijkheid van AssurCard is in alle gevallen beperkt tot 1.000 (duizend) euro.

Informatie over de verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten

Laatste update: 14-09-2021

Download uitgebreide privacyverklaring

AssurCard Cookie Policy

Laatste update: 14-09-2021

1. Algemeen

Dit is de Cookie Policy van AssurCard NV, met maatschappelijke zetel te Fonteinstraat 1 A bus 0301, 3000 Leuven, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0475.433.127 (hierna “AssurCard”, “wij”, "ons" of “onze"), met e-mailadres: privacy@assurcard.be.

Deze Cookie Policy is van toepassing op de cookies die gebruikt worden op de website www.assurcard.be, de mobiele applicatie of eender welke andere elektronische communicatie dienst die door ons geëxploiteerd wordt en waarlangs we onze diensten aanbieden (hierna “Website”). 

We kunnen deze Cookie Policy op elk moment wijzigen. Gelieve daarom deze Cookie Policy op geregelde basis te raadplegen.    

2. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine, vaak geëncrypteerde tekstbestanden, die worden opgeslagen op uw apparaat of in uw internet browser die u gebruikt om de Website te bezoeken. Ze worden gebruikt door onze web developers om u efficiënt door onze Website te loodsen en om bepaalde functies mogelijk te maken. Gelet op hun vitale rol in het verbeteren en bewerkstelligen van gebruik of website processen, kan het uitschakelen van cookies een impact hebben op de doeltreffendheid van (bepaalde delen) van de Website.

Cookies worden meestal in 4 types ingedeeld:

 • Strikt noodzakelijke cookies. Deze cookies zijn vereist voor de werking van een website, ze maken een website bruikbaar door basisfuncties zoals pagina navigatie en toegang tot beveiligde delen van een website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kunnen de diensten die u vraagt, niet geleverd worden.  Wij gebruiken strikt noodzakelijke cookies.
 • Performance cookies. Deze cookies verzamelen informatie over hoe gebruikers een website gebruiken, bijvoorbeeld welke pagina’s worden bezocht, en om fouten te identificeren. Deze cookies helpen ons de werking van een website te verbeteren en verzamelen geen informatie die het toelaat een gebruiker te identificeren. De informatie die deze cookies verzamelt is geaggregeerd en bijgevolg ook anoniem. Gelieve te noteren dat derden (inclusief, bijvoorbeeld, leveranciers van externe diensten zoals web traffic analysis diensten) mogelijks performance cookies op onze Website hebben geplaatst. Wij maken geen gebruik van performance cookies.
 • Functionaliteitscookies. Deze cookies maken het mogelijk voor een website om bepaalde keuzes die u maakt (zoals bijvoorbeeld uw gebruiksnaam, taalkeuze of uw regio) te onthouden en verstrekken versterkte en meer persoonlijke functies. Waar van toepassing zullen deze cookies ook veranderingen die u heeft gemaakt aan bijvoorbeeld lettergrootte, lettertype en andere delen van de website die u kan aanpassen, onthouden. De informatie die deze cookies verzamelen kunnen geanonimiseerd worden en kunnen je surfgedrag op andere websites niet volgen.  Wij maken geen gebruik van functionaliteitscookies.
 • Tracking/statistische cookies. Deze cookies verzamelen informatie over uw surfgedrag en interesses teneinde statistieken op te stellen en advertenties relevant te maken voor u. Ze worden ook gebruikt om het aantal keren dat u een bepaalde advertentie ziet te limiteren en ze helpen om de doeltreffendheid van advertentie campagnes te meten. Ze worden meestal geplaatst door advertentie netwerken met de toestemming van de beheerder van de website. Ze onthouden dat u de website hebt bezocht en deze informatie wordt gedeeld met anderen zoals bijvoorbeeld adverteerders. Wij gebruiken deze tracking/statistische cookies aangeboden door Google Analytics (zie verder).  

Bijkomend is er een verschil tussen ‘first party cookies’ en ‘third party cookies’. First party cookies worden geïnstalleerd en beheerd door AssurCard, third party cookies worden geïnstalleerd en beheerd door andere dienstverleners, zoals Google.

Meer informatie over de soorten cookies vindt u op: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/faq-themas/cookies en www.allaboutcookies.org.

3. Waarom gebruiken we deze cookies?

We gebruiken onze cookies om u een goed werkende Website te bieden, en voor de third party cookies, gebaseerd op uw toestemming of ons gerechtvaardigd belang:

 • Voor beheer van onze Website en voor interne operationele doeleinden, met inbegrip van foutopsporing, data analyse, testen, onderzoek, statistische en enquête doeleinden;
 • Om onze Website te verbeteren en ervoor te zorgen dat de inhoud op de meest efficiënte wijze voor u en uw computer wordt gepresenteerd;
 • Om uw instellingen te onthouden, bv. in verband met taal;
 • Om u toe te laten deel te nemen aan interactieve delen van de Website, indien u hiervoor kiest;
 • Als onderdeel van onze inspanningen om de Website veilig en beveiligd te houden;
 • Statistieken compileren;
 • Analyseren hoe de gebruikers van onze Website, de Website gebruiken (bv. hoe vaak een bepaalde pagina bezocht wordt, ...).

De informatie die via cookies wordt verzameld wordt door AssurCard niet gebruikt om individuele bezoekers te identificeren.  

4. Welke cookies gebruiken we?

We gebruiken de volgende soort cookies op de Website: strikt noodzakelijke en tracking/statistische cookies, die gegevens verzamelen over de Website, zoals het aantal bezoekers en de tijd die bezoekers spenderen op een webpagina. Deze cookies zijn sessie cookies (wat wil zeggen dat zij automatisch worden verwijderd zodra u uw browser sluit) of permanente cookies (deze bestanden blijven in een van de sub folders van uw browser totdat ze door u manueel worden verwijderd of totdat uw browser ze verwijdert op basis van de duurtijd die in het bestand van de permanente cookie wordt beschreven).

Onderstaand gaat een overzicht van de specifieke cookies die we op de Website gebruiken met de bijhorende doeleinden en rechtsgrond. 

Naam CookieTypeBeschrijvingSystem/Cookie eigenaar (first or third party cookie)Termijn 
CookieConsentStrikt noodzakelijkBewaart uw toestemming voor het huidige domein (d.w.z. het slaat op of u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van cookies waarvoor toestemming nodig is).First party (AssurCard)1 jaar
has_jsStrikt noodzakelijkRegisteert of u al dan niet JavaScript heeft geactiveerd op de Website.First party (AssurCard)sessie
_gaStatistischRegisteert een unieke ID die gebruikt wordt om statistische gegevens over hoe u de Website gebruikt te genereren.  Third party (Google Analytics)2 jaar
_gatStatistischGebruikt om aantal verzoeken te onderdrukken.Third party (Google Analytics)1 dag
_gidStatistischGenereert statistische gegevens over hoe u de Website gebruikt. Third party (Google Analytics)1 dag
collectStatistischStuurt gegevens over uw apparaat en uw gebruik van de Website naar Google Analytics door u te volgen overheen apparaten en marketing kanalen. Third party (Google Analytics)session

We zijn niet verantwoordelijk voor third party cookies en raden u aan om u rechtstreeks te wenden tot de cookie policies van deze derde partijen voor meer informatie of indien u vragen of klachten zou hebben hieromtrent. 

We informeren u over onze Cookie Policy door de banner die wordt getoond wanneer u voor de eerste maal de Website bezoekt en waarbij we u vragen om expliciet toestemming te geven voor het gebruik van de statistische cookies zoals hierboven beschreven. Gelieve te noteren dat we geen toestemming nodig hebben om cookies te gebruiken die het ons toelaten om signalen te versturen over het netwerk om onze Website te doen functioneren en de strikt noodzakelijke cookies die het ons mogelijk maken onze diensten te leveren.  

5. Hoe kan u de cookies beheren?

De meeste browsers aanvaarden automatisch cookies. U kan uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd wanneer een cookies wordt geplaatst of dat u cookies kan weigeren. Meer informatie over hoe u uw browser kan instellen, kan u vinden via de “Help” knop van uw browser. 

Indien u verscheidene apparaten gebruikt om de Website te bezoeken, dient u ervoor te zorgen dat uw cookie voorkeuren worden aangepast in de browser van elk apparaat. 

U kan op elk moment uw toestemming intrekken. U kan cookies controleren en/of verwijderen zoals u wenst. Voor details, zie www.aboutcookies.org. U kan cookies die zich op uw apparaat bevinden, verwijderen, en de meeste browsers kunnen zo ingesteld worden dat er geen cookies geplaatst worden. Indien u dit doet, kan het zijn dat u manueel bepaalde voorkeuren zal moeten aanpassen telkens u de Website bezoekt en bepaalde diensten of functionaliteiten mogelijks niet werken. Gelieve te noteren dat dit de doeltreffendheid van (bepaalde delen van) de Website kan beïnvloeden. 

Afhankelijk van de browser kan u uw cookie voorkeuren aanpassen via onderstaande links: 

Internet Explorer: http://Windows.Microsoft.com/nl-nl/Windows7/Block-Enable-or-Allow-cookies;

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en-GB

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences;  

Safari: http://support.Apple.com/KB/PH5042.

6. Verwerken van persoonsgegevens die door onze cookies worden verzameld

De cookies die we gebruiken verzamelen geen persoonsgegevens in de context van de derdebetalersdiensten van AssurCard; er worden geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens verzameld door onze cookies (bv. gezondheidsgegevens of enigerlei andere persoonsgegevens die u aan AssurCard zou verstrekken bij het online indienen van een aangifte). Voor meer informatie in verband met de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de derdebetalersdiensten van AssurCard, gelieve de privacyverklaring te consulteren.

De cookies die we gebruiken verwerken enkel de volgende persoonsgegevens: uw IP adres, surfgedrag en toestemming.

De Google Analytics cookies verkrijgen uw IP adres en uw surfgedrag rechtstreeks van de cookies. Google Analytics zal deze gegevens encrypteren en anonieme rapporten en statistieken in dit verband bezorgen aan AssurCard. Indien u meer informatie wenst of vragen en/of klachten heeft raden we u aan om u te richten tot Google Analytics.  

Enkel de verstrekkers van third party cookies en onze IT dienstverleners die de Website hebben ontwikkeld en verder onderhouden, en met wie we de nodige overeenkomsten hebben afgesloten, zullen toegang hebben tot deze persoonsgegevens en/of rapporten. 

U heeft te allen tijde recht op toegang tot uw persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen en bezwaar maken tegen de verwerking of de verwerking ervan laten beperken indien de wettelijke voorwaarden hiertoe vervuld zijn. U heeft het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm) van de persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere verantwoordelijke (recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens). 

Om deze rechten uit te oefenen kan u ons contacteren op het volgende e-mailadres: privacy@assurcard.be.

We verbinden ons er toe om naar best vermogen alle redelijke maatregelen te nemen om de bescherming van bovenstaande persoonsgegevens te waarborgen, door het nemen van technische veiligheidsmaatregelen en een gepaste veiligheidspolicy tegen vernietiging, wijziging of ongeoorloofde verwerking.

In het geval dat u een vraag of klacht heeft vragen wij u om eerst met ons contact op te nemen. Gelieve evenwel te noteren dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, contact@apd-gba.be).

 

Deze Cookie Policy werd het laatste gewijzigd in mei 2019.

Gebruiksvoorwaarden

Laatste update: 14-09-2021

Recht op één kopie

Deze site is het geesteskind van AssurCard.

Het auteursrecht beschermt deze site en zijn inhoud. U wilt deze digitale informatie graag op papier? Dat kan.

Druk gerust één enkel exemplaar af, voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Opgelet: iedere kopie van dat document valt opnieuw onder het auteursrecht.

U wilt deze site kopiëren, herverdelen of publiceren? Dit mag u uitsluitend met de toestemming van AssurCard. Voor om het even welk onderdeel.

Up-to-date informatie

Nauwkeurige en actuele informatie, dat willen we u graag geven. Al kan AssurCard dit jammer genoeg niet altijd garanderen.

AssurCard behoudt wel het recht om altijd informatie toe te voegen, te verwijderen of te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving.

Op eigen risico

U gebruikt deze site op eigen verantwoordelijkheid. Deze website bevat links naar sites van derden. AssurCard is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de informatie op deze sites.