Bij het AssurCard-systeem is momenteel een groot aantal verzekeraars aangesloten.

Deze verzekeraars genieten door deze samenwerking een aantal voordelen:

  • Extra dienstverlening aan verzekerden
  • Minder administratie door de elektronische aangifte
  • Grotendeels elektronische ziekenhuisfacturering, wat opnieuw minder administratie betekent

Quasi alle Belgische algemene ziekenhuizen accepteren intussen de AssurCard. 

Het derdebetalersysteem: waarom?

Meer en meer mensen sluiten een aanvullende polis hospitalisatie af. In de realiteit blijkt dat de kostprijs van een opname in het ziekenhuis zwaar kan uitvallen. Bovendien is het duidelijk dat dezelfde behandeling almaar duurder wordt voor de patiënt. Het is dus evident dat de hospitalisatieverzekering als zoete broodjes verkoopt.

Door het hoge prijskaartje van een hospitalisatie is het belangrijk dat de verzekerde weet of zijn verzekeraar de ziekenhuisfactuur al dan niet rechtstreeks aan het ziekenhuis betaalt. Hij vermijdt zo dat hijzelf eerst belangrijke sommen moet voorschieten, die hij misschien op dat ogenblik niet ter beschikking heeft.

Uiteraard is dit een uiterst belangrijke dienstverlening aan de verzekerde, die zeker naar waarde wordt geschat.

Derdebetalersysteem in de praktijk

Wat moet een AssurCard-gebruiker doen wanneer hij gehospitaliseerd wordt? Lees hier het stappenplan.

Voordelen van het derdebetalersysteem

  • Uiteraard betekent dit systeem een belangrijke service voor de klant. Hij dient geen voorschot bij inschrijving te betalen en de verzekeraar betaalt later de ziekenhuisfactuur
  • De (elektronische) facturering maakt de schadeafhandeling volledig papierloos
  • Elektronische facturering maakt het mogelijk statistisch materiaal te verzamelen, waarvan de verzekeraar gebruik kan maken tijdens actuariële studies